Obavještenja

NAJAVA KONKURSA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE

NAJAVA KONKURSA ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE I DOKTORSKE STUDIJE

Magistarske studije

-Upisuju studenti koji su ostvarili 240 ECTS
-Fakultet umjetnosti: Teorija savremene umjetnosti (rukovodilac prof. dr Tonko Maroević)

Doktorske studije

-Upisuju studenti koji su ostvarili 300 ECTS
-Fakultet umjetnosti: Teorija savremene umjetnosti (rukovodilac prof. dr Milivoj Solar)


Studije su interdisciplinarne i prilagođene studentima svih usmjerenja društvenih nauka. Dokumenta potrebna za upis su: uvjerenje o prethodno završenim studijama, kopija lične karte i dvije fotografije. Prijavljivanje kandidata će biti moguće od 1. septembra do 8. oktobra 2018. godine, radnim danima od 10h do 12h.

Kontakt:
Fakultet za umjetnost i komunikacije: tel 020 410 716, e-mail fu@udg.edu.me