Obavještenja

Specijalističke studije Fakulteta umjetnosti, specijalistički rad Jakova Markovića

Nakon što je ispunio sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o specijalističkim studijama Fakulteta umjetnosti, kandidat Jakov Marković broj indeksa 20/004s predao je specijalistički rad "Mikelanđelov ciklus fresaka na svodu Sikstinske kapele". Rad je dostupan na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG.