Obavještenja

KONKURS ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU

Fakultet umjetnosti raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata na specijalističkim studijama.

SPECIJALISTIČKE STUDIJE:

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, odnosno studenti koji su osnovne studije upisali zaključno sa studijskom 2016/17. godinom, u skladu sa zakonom.

Upis studenata na specijalističke studije moguć je svakim radnim danom do 15.10.2021. godine u terminu od 10.00-13.00h u upravi Fakulteta umjetnosti.

 

SMJER: Teorija moderne i savremene umjetnosti

 

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

- Ovjerena kopija Uvjerenja o prethodno završenim osnovnim studijama

- Kopija lične karte

- Dvije fotografije

- Popunjen ŠV obrazac, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)

- Popunjen prijavni formular, u dva primjerka (popunjavanje prilikom prijave)

 

NAPOMENA: Prije dostavljanja dokumentacije, studenti se mogu obratiti na e-mail: fu@udg.edu.me, povodom svih detalja koji se tiču upisa, nastavnog plana i programa, visine školarine, rokova za uplatu i slično. 

 

Konkurs za upis na dovogodišnje master studije na grupi Teorija moderne i savemene umjetnosti biće raspisan uskoro. Pratite sajt Fakulteta.