Obavještenja

Doktorske studije Fakulteta Umjetnosti, doktorska disertacija kandidata mr Pavla Goranovića

Nakon što je ispunio sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama Fakulteta umjetnosti, kandidat mr Pavle Goranović, broj dosijea 17/001dr predao je doktorsku disertaciju “SLIKA - RIJEČ - MISAO; Tretman literature u likovnoj umjetnosti: relacije, iskustva, mogućnosti, mijene”.

Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalaze se u Biblioteci UDG.