Twitter feed
Najnovija obavještenja

Obavještenje za studente I, II i III godine - IIK
Opširnije: Obavještenje za studente I, II i III godine - IIK

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi novi spisak studenata po grupama, sa aktivnim i neaktivnim članovima.

Podsjećamo studente da ukoliko ne budu učestvovali u projektu, neće biti u mogucnosti da polažu ispit koji se vezuje za projekat Ideje i karakter, do drugog popravnog roka.
Arhiva obavještenja
Važne informacije u vezi organizacije, gradiva i načina rada za prvi kolokvijum i završni ispit i dodatni materijali - Međunarodno javno pravo
Obavještavamo koleginice i kolege da osnovnu literaturu iz ovog predmeta čine udžbenik Međunarodnog pravo (R. Etinski, S. Đajić, B. Tubić) i Praktikum za međunarodno pravo (S. Đajić).

Prvi kolokvijum biće vrjednovan sa najviše 40 bodova a završni ispit sa 55.
Dodatne aktivnosti mogu biti nagrađene sa najviše 5 bodova.
Gradivo prvog kolokvijuma opisano je u udžbeniku do lekcije pod naslovom Međunarodne organizacije.
Za prvi kolokvijum, neće biti potrebno spremati ni gradivo opisano pod naslovom Škole međunarodnog prava.
Dakle, za prvi kolokvijum zato treba posebno obratiti pažnju na sljedeće oblasti: Pojam i istorijat, izvori međunarodnog prava (međunarodni ugovori, međunarodna običajna pravna pravila, sudska praksa, doktrina, odluke međunarodnih organizacija), odnos između unutrašnjeg i međunarodnog prava, država kao subjekt međunarodnog prava (elementi, vrste priznanja) i sukcesija u međunarodnom pravu.

O gradivu koje će obuhvatiti završni ispit, studenti će biti blagovremeno obaviješteni jer će isto zavisiti od načina rada tokom ovog semestra.

Na sljedećem času vježbi (10.11.2020. godine) biće obrađeno gradivo koje do sada nije predavano a biće dio prvog kolokvijuma, kao i pripremni test za prvu provjeru znanja.​

U prilogu se nalazi Power Point prezentacija koja koleginicima i kolegama može pomoći prilikom spremanja prvog kolokvijuma uz napomenu da je osnovna literatura udžbenik i da ovi spisi nikako ne mogu biti dovoljni za pripremu gradiva za prvu provjeru znanja.

Za sva dodatna pitanja, obratite se predmetnom asistentu na bojan.bozovic@udg.edu.me.
09
Novembar
Opšta obavještenja