Twitter feed
Najnovija obavještenja

Istorija civilizacije - KIM; I godina

Drage koleginice i kolege,

Ovim putem vas obavještavamo da će se ispit u I roku iz predmeta Istorija civilizacije održati u sljedećem terminu: 26.01.2021 u 08:30h, AP i za studente smjera Komunikologija i medijii na I godini.
Arhiva obavještenja
Raspored predavanja za dvanaestu sedmicu zimskog semestra 2020/21.
U prilogu se nalaze rasporedi predavanja za 12 sedmicu zimskog semestra 2020/21. Umjetnost i Komunikologija i mediji
20
Decembar
Opšta obavještenja