Twitter feed
Najnovija obavještenja

Istorija civilizacije - KIM; I godina

Drage koleginice i kolege,

Ovim putem vas obavještavamo da će se ispit u I roku iz predmeta Istorija civilizacije održati u sljedećem terminu: 26.01.2021 u 08:30h, AP i za studente smjera Komunikologija i medijii na I godini.
Arhiva obavještenja
Ideje i karakter, ciklus: "Pandemija COVID-19" - II godina
Drage koleginice i kolege,

Usljed velikog broja zahtjeva za reaktivaciju Teams naloga, donesena je odluka da se takmičenje u okviru IK organizuje putem Zoom aplikacije.

U prilogu se nalazi novi Pravilnik o pristupanju takmičenju Ideje i karakter za drugu godinu. U njemu se nalaze linkovi putem kojih ćete moći da pristupite takmičenju. Link je potrebno kopirati u web browser ili otvoriti u Zoom aplikaciji.

Još jednom podsjećamo studente da je učešće u projektu obavezno i da svako nepoštovanje pravila implicira diskvalifikaciju sa projekta. ​

U prilogu su:

- Razrada teme
- Pravilnik
- Raspored takmičenja sa linkovima za pristupanje Zoom aplikaciji

Članovi žirija po grupama:

· Grupa broj 1: Marija Radunović, Alen Adrović, Sanja Krivokapić
· Grupa broj 2: Lazar Pavićević, Šemso Kalač, Andrijana Ćuković
· Grupa broj 3: Luka Laković, Ana Đikanović, Bojana Sterniša
· Grupa broj 4: Nikola Mićunović, Milica Šćepanović, Anđela Nišić
· Grupa broj 5: Blažimir Ćetković, David Radonjić, Anđela Popović
· Grupa broj 6: Ivan Piper, Milica Šaranović, Amer Hadžimušović
· Grupa broj 7: Ana Maksimović, Andrea Vukčević, Stevan Čakić
· Grupa broj 8: Bojana Mališić, Hakile Resulbegović, Emir Hadžimušović
· Grupa broj 9: Aleksandra Šćekić, Stevan Čakić, Sanida Šabotić
· Grupa broj 10: Stevan Šandi, Amil Orahovac, Maja Junčaj
28
Decembar
Opšta obavještenja