Twitter feed
Najnovija obavještenja

Istorija civilizacije - KIM; I godina

Drage koleginice i kolege,

Ovim putem vas obavještavamo da će se ispit u I roku iz predmeta Istorija civilizacije održati u sljedećem terminu: 26.01.2021 u 08:30h, AP i za studente smjera Komunikologija i medijii na I godini.
Arhiva obavještenja
Obavještenje za studente III godine - IIK
Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze dokumenta za sjutrašnje takmičenje koje počinje sjutra u 9 časova.

Još jednom, dostavljam imena kolega koje su članovi žirija.

TREĆA GODINA:

· Grupa broj 1: Marija Radunović, Alen Adrović, Sanja Krivokapić
· Grupa broj 2: Lazar Pavićević, Šemso Kalač, Ana Maksimović
· Grupa broj 3: Marija Orlandić, Andrijana Ćuković, Bojana Sterniša
· Grupa broj 4: Nikola Mićunović, Milica Šćepanović, Anđela Nišić
· Grupa broj 5: Natalija Drekalović, David Radonjić, Stevan Šandi
· Grupa broj 6: Ivan Piper, Amil Orahovac, Maja Junčaj
29
Decembar
Opšta obavještenja