Predavači

-
dr Vesna Opavski

dr um. Vesna Opavski
(Vesna Opavský; Beograd, 14. maj 1976) je konsultant i predavač iz oblasti internet komunikacije i prezentacije i likovna umetnica.

Diplomirala je umetničku grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a doktorski interaktivni projekat „Ključna reč – umetnost“, uz mentorku prof. Biljanu Vuković, je predstavila 2013. godine. Projekat je istraživao odnos intreneta i umetnosti.

Od 2005. do 2015. radi u Medija centru Beograd kao direktorka sektora za veb i dizajn. Kao samostalni konsultant iz oblasti digitalnih komunikacija sarađivala je sa preko 100 klijenata iz privatnog, javnog i medijskog sektora. Sertifikovani je trener Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS). Objavljivala je stručne radove i članke iz oblasti interneta. Autorka programa i predavač na predmetu Internet komunikacija i prezentacija na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori. Na Fakultetu za umjetnost i komunikacije UDG predaje Uvod u ekonomiju i menadžment novih medija.

Kao likovna umetnica, učestvovala je na osam samostalnih i više od 50 kolektivnih izložbi na tri kontinenta. Živi i radi u Srbiji, Belgiji i Crnoj Gori.

Članstvo
Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS),
Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS),
Medijske organizacije Jugoistočne Evrope (SEEMO),
Internacionalnog udruženja nadprosečno inteligentnih osoba – MENSA,

dr Vesna Opavski
Predmeti
Kontakt podaci