Predavači

-
Kristina Bojanović

mr Kristina Bojanović, diplomirana profesorka filozofije i magistarka kulturologije (smjer: studije roda i politike), magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Trenutno privodi kraju doktorske studije iz oblasti Savremene transdisciplinarne humanistike na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu.

Na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću više godina bila je angažovana kao asistentkinja.

Bavi se političkom teorijom, savremenom francuskom filozofijom i rodnim teorijama.

Učesnica je brojnih regionalnih i evropskih filozofskih škola, naučnih skupova, akademija i konferencija, i polaznica niza kurseva, seminara i treninga interdisciplinarnog karaktera.

Bila je direktorka Međunarodne Filozofske škole Noema, organizatorka više filozofskih skupova i konferencija u Crnoj Gori, te urednica programa Fil(m)ozofija (večeri filma i filozofije) koji se održavao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Priredila je zbornike radova "Slike mišljenja Žila Deleza" i "Sloboda, nasilje, identitet", kao i deset knjiga u ediciji Aletheia/fragmenta philosophica izdavačke kuće Oktoih, u kojoj je bila urednica.

Govori francuski, engleski, njemački, starogrčki i latinski jezik, i dugo godina je angažovana kao profesionalna prevoditeljka u izdavačkoj kući Akademska knjiga iz Novog Sada.

Naučne radove objavljuje u regionalnim časopisima i zbornicima.

S francuskog i engleskog jezika prevela je više desetina tekstova i knjiga, među kojima Mudrost svijeta (Remi Brag), Vidljivo i nevidljivo (Moris Merlo-Ponti), Erotski fenomen (Žan-Lik Marion), Kapital u XXI veku (Toma Piketi), Poslije konačnosti. Ogled o nužnosti kontingencije (Kenten Mejasu), Pojam autoriteta (Aleksandar Kožev), Etika polne razlike (Lis Irigare), Rusija-Zapad (Gi Metan),Naša nevolja dolazi izdaleka-naše zlo dopire nadaleko (Alen Badju), Za demokratizaciju upravljanja evrozonom (Toma Piketi) itd.

Pored stipendija ministarstava nauke Crne Gore i Srbije, dobitnica je prestižne stipendije za prevodioce koju dodjeljuje CNL (Centre national du livre) iz Pariza, zahvaljujući kojoj je tokom dužeg perioda studijski boravila u glavnom gradu Francuske. Takođe je dobitnica stipendije "Žarana Papić" koju Fondacija Rekonstrukcija dodjeljuje naučnicama/akademkinjama za naučnoistraživački rad.

Na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica angažovana je kao asistentkinja na predmetima: Istorija političkih ideja, Moderne političke ideologije, Savremene političke teorije i Etika. Na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica angažovana je kao asistentkinja na predmetu Istorija političkih ideja.

Image not available
Kontakt podaci