Predavači

-
dr Dragana Radojičić

Prof. dr Dragana Radojičić, naučni savjetnik, direktorka Etnografskog instituta SANU, rođena je u Herceg Novom. Studirala etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala i doktorirala 1992. godine. Radila je u Istorijskom institutu Crne Gore do 1994. godine. Inicirala uvođenje predmeta: Etnologija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Poslovne komunikacije na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, gde je radila kao profesor do 2001. godine.
Usavršavala se na Univerzitetu u Padovi (Italija) 1990/91, gdje je 1996. godine bila angažovana kao gostujući profesor.
Rukovodila je i rukovodi brojnim domaćim i međunarodnim projektima. Kao direktorka Etnografskog instituta SANU imala je značajne rezultate u pogledu osnaživanja naučno-istraživačkog kadra. Urednik je izdanja EI SANU, (više od 70 publikacija), ažurirala je rad Redakcije koja je postala međunarodna, a Glasnik Etnografskog instituta SANU ima svoj sajt.
Član je međunarodnih redakcija časopisa: Slovensky Narodopis (Slovačka), Narodopisna Revue (Češka republika), međunarodnog zbornika „Naša povsednevnaja žiznj“, Instituta etnologije i antropologije Miklukho-Maklaj RAN (Rusija).
Član je International Association for Southeast European Antrhropology (In ASEA), Etnološko-antropološkog društva Srbije
Od januara 2005. do decembra 2009. godine bila je član i potpredsednica Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa Republike Srbije. Od 2002. do 2006. godine bila je član Komisije za istoriju, arheologiju i etnologiju MNZŽS RS, a od 2010. izabrana je za člana Matičnog naučnog odbora za istoriju, arherologiju i etnologiju MPN RS.
Bavim se proučavanjima iz oblasti antropologije, etničkih procesa i razvoja kulturnih i komunikativnih procesa u sklopu materijalne, socijalne i duhovne kulture, kao i migracionim procesima u prošlosti i sadašnjosti, i uz primenu vizuelne metode rada.
Organizovala je brojne međunarodne naučne konferencije (14). Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima u zemlјi i inostranstvu.
Po pozivu održala je serije predavanja na inostranim univerzitetima i u naučnim ustanovama, na engleskom, italijanskom i slovačkom jeziku (Rusija, Češka, Slovačka, Bugarska, Slovenija, Italija, Argentina). Razvila je intenzivnu naučnu saradnju sa srodnim institucijama akademija nauka u Sloveniji, Bugarskoj, Rusiji, Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Grčkoj i Mađarskoj. Kourednik je časopisa Traditiones 39. (2010) Instituta ZRC SAZU i Češky Lid 3. (2011) Češke akademije nauka, koji je na Thomson-Reuters listi.
Dobitnik prve međunarodne prestižne nagrade za scenario za dva etnološka filma, Oktobarske nagrade grada Herceg Novog i Nagrade za naučni rad Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.
Mentor je brojnim mladim saradnicima. Recenzent u domaćoj i inostranoj naučnoj periodici i monografskim izdanjima, član je više komisija za odbranu doktorskih disertacija. Međunarodni recenzent evaluaciju petogodišnjeg rada u više navrata za institute iz oblati antropologije i etnologije u nekoliko Evropskih država.
Objavila je 6 monografija, a monografija Dijalozi za trpezom, antropološka monografija o kulturi ishrane, Beograd, 2012, 2015, u izdanju Službenog glasnika, doživijela je dva izdanja. Priredila je više monografskih izadanja. Autor je preko stotinu naučnih radova, objavlјenih u domaćim i inostranim publikacijama, na engleskom, ruskom i češkom jeziku.
Govorim italijanski i engleski jezik.

dr Dragana Radojičić
Predmeti
Kontakt podaci