Predavači

Saradnik
Filip Jovanovski

Filip Jovanovski je rođen 21. oktobra 1995. godine u Baru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, s odličnim uspjehom. Osnovne studije Komunikologije i medija završio je 2017. na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica (sa prosjekom 9,89), a naredne godine specijalizirao na istom smjeru (sa prosjekom 10,00). Višegodišnji je dobitnik stipendije Ministarstva prosvjete, a od Fakulteta je dobio priznanje za najboljeg studenta završne godine osnovnih studija.
Na Univerzitetu Donja Gorica angažovan je kao saradnik u nastavi na predmetu Socijalna psihologija, od 2018. godine. Bio angažovan kao stručni konsultant u Skupštini Crne Gore, pri Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport (2019-20). Kao predsjednik Upravnog odbora Fondacije AKTER (od 2015) učestvovao u organizovanju više humanitarnih i kulturnih akcija, kao i u rukovođenju odnosima s javnošću. Tokom 2017. bio je član Mense Crne Gore. Bio šef PR sektora Udruženja studenata UDG (2016).
Govori engleski jezik, koji je usavršavao i u Londonu, na Univerzitetu Queen Mary. Služi se francuskim jezikom.
Živi u Podgorici, sa suprugom Vanjom i kćerkom Larom.
Kontakt: filip.jovanovski@udg.edu.me; filipjovanovski5@gmail.com

Filip Jovanovski
Predmeti
Kontakt podaci