Predavači

Saradnik
Milica Šaranović

Predhodno obrazovanje:

Gimnazija ,,Slobodan Škerović’’, Podgorica, Crna Gora
Grafičko-multimedijalni dizajn, Fakultet za dizajn i multimediju, Univerzitet ,,Donja Gorica’’, Podgorica, Crna Gora (Bachelor)
Komunikacije, Institut za sociološka i političko-pravna istraživanja, Univerzitet ,,Sv.Kiril i Metodij’’, Skoplje, Makedonija (Research Master/ Advanced Master)
Likovna edukacija, Univerzitet ,,Mimar Sinan’’, Istanbul, Turska (studijski boravak)


Radno iskustvo:

Demonstrator, Fakultet za dizajn i multimediju, UDG
predmet: Teorije i osnove grafičkog dizajna 1 i 2, Grafički dizajn 1 i 2Grafički dizajner, studentski portal ,,Tragom’’


Predavač, opština Kadikoy, Istanbul
opis posla: likovni rad sa djecom, likovni rad sa gluvonijemom djecom, kreiranje likovnih aktivnosti, realizacija inkluzivnih likovnih projekata, uključivanje djece u aktivnosti opštine kroz likovno stvaralaštvo, edukacija roditelja i šireg kolektiva o potencijalima likovnog obrazovanja (posebno u domenu inkluzije)Saradnik u nastavi, Fakultet za dizajn i multimediju i Fakultet za umjetnost i komunikacije, UDG
predmet: Teorije i osnove grafičkog dizajna 1 i 2, Grafički dizajn 1 i 2, Korporativno komuniciranjeGrafički dizajner, Muzički centar, Ministarstvo culture Crne Gore (program stručnog osposobljavanja)
opis posla: kreiranje promotivnog materijala, plakata, flajera, vizuelnog sadržaja za društvene mreže i vebsajtViši savjetnik za medije, ,,Get Social Media’’
opis posla: postavljanje PR, marketing i advertajzing strategija, pisanje sadržaja za vebsajt, društvene mreže i publikacije, kreiranje vizuelnog sadržaja za vebsajt, društvene mreže i publikacije, pisanje edukativnog sadržaja iz oblasti marketinga i oglašavanja, pisanje saopštenja i obavještenja, kreiranje sadržaja za kanale masovne komunikacijePR i Marketing menadžer, galerija ,,Pizana’’
opis posla: dizajn vebsajta, ažuriranje vebsajta, planiranje, kreiranje i realizacija digitalnog nastupa galerije, organizacija izložbi, dizajn kataloga i publikacija, kreiranje saopštenja i obavještenja, kreiranje marketinške strategije galerije, dizajn suvenira i promotivnog materijala za galerijuCopywriter, digitalna agencija ,,Taraba’’
opis posla: postavljanje marketing i avertajzing strategija, postavljanje komunikacijskih standarda, kreiranje sadržaja za digitalni nastup klijenata (društvene mreže, vebajt, Google adds), kreiranje idejnih rješenja za plasiranje novih proizvoda i usluga na tržište.

Veći klijenti: Hipotekarna banka, Alliance (Nissan, Renault, Dacia), MI Goranović, Tuborg, Carlsberg, Somersby, Exploring…Dizajner i koordinator kreativnih industrija, Vista Group, Makedonija
opis posla: dizajn logotipa, brendiranje, kreiranje slogana, kreiranje sadržaja za digitalni nastup klijenata, dizajn aplikacija, kreiranje promotivnog sadržaja, front end vebdizajn, kreiranje kreativnih marketinških rješenja, koordiniranje timomSaradnik, Centar za ženska prava, po pozivu
projekti: Seksualna objektifikacija žena, izložba i predavanje (u saradnji sa američkom ambasadom)

Medijska reprezentacija žena, predavanje (u saradnji sa američkom ambasadom i grupom FAKT)

Moderiranje performansa ,,Virdžina’’ (u saradnji sa slovenačkom ambasadom)

Predavač i vođa radionice (sa umjetnicom Tanjom Markuš) ,,Mala škola kršenja patrijarhata’’ (u saradnji sa američkom ambasadom i grupom FAKT)Digitalne vještine:

Microsoft Office: Word (odlično poznavanje), PowerPoint (odlično poznavanje), Excell (dobro poznavanje)
Adobe: Photoshop (odlično poznavanje), InDesign (odlično poznavanje), Illustrator (odlično poznavanje), Lightroom (dobro poznavanje), After Effect (bazično poznavanje)
WordPress (bazično poznavanje)
Facebook Business i Adds Manager (dobro poznavanje)


Strani jezici:

Maternji jezik: crnogorski – srpski, bosanski, hrtvatski jezik
Makedonski, odlično poznavanje
Engleski, odlično poznavanje
Francuski, dobro poznavanje (B1, Delf sertifikat)
Španski, dobro poznavanje (B2 Dele sertifikat)
Turski, bazično poznavanje


Spisak naučnih radova:

Plakat: Između masovne komunikacije i umjetnosti
Valorizacija umjetnosti u eri globalizacije
Crnogorska satirična online scena
Neverbalna interkulturna komunikacija
Vizuelni kodovi u interkulturnoj komunikaciji
Etičnost vizuelnih sadržaja u integirsanim marketinškim komunikacijama
Uloga futurizma u kreiranju nacionalnog identiteta Italije sa početka 20og vijeka
Tijelo: Mediji, teorija i analiza


Učešće na seminarima/radionicama:

Fluid Dizajn Forum
Podgorica Art Festival
Skopje Design Week
Skopje Kreativa
Mikser
Dizajn radionica, I Object, Istanbul
Buddy Bear Project, Berlin (u saradnji sa njemačkom ambasadom)

Milica Šaranović