Predmeti

FU1IUSV
Istorija umjetnosti srednjega vijeka

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: