Predmeti

FU2IUR
Istorija umjetnosti renesanse

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: