Predmeti

R5FU3
Retorika

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: