Predmeti

FU6CGR
Crnogorski roman

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: