Predmeti

KPUO
Kreativno pisanje u oglašavanju

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju s osnovim karakteristikama i prinicipima praktičnog rada u sferi kreativnog pisanja u oglašavanju (copywriting) kao i pisanja za potrebe širih oblasti integrisanih marketinških komunikacija i kreativnih industrija.

Angažovani predavači: