Predmeti

SUiM
Savremena umjetnost i muzej

Semestar: 10
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 6
Smjer: Opšti smjer
Predmet studentu omogućava upoznavanje značaja savremene umjetnosti i kulture kao sastavnog dijela života; usvajanje znanja o osnovnim pojmovima savremene umjetnosti; mogućnost izražavanja individualnosti, kultivisanja i emancipacije; traženje estetskog u pozitivnoj orijentaciji prema zanimanju; razvijanje osjećaja za svjetsku i nacionalnu umjetnost, sa naglaskom na djela iz užeg okruženja; pomaganje razumijevanja vlastite umjetnosti i kulture, i njenom vrednovanju u kulturnoj baštini Evrope.

Angažovani predavači: