Predmeti

FU3MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: