Predmeti

FU1ENG
Engleski jezik

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: