Twitter feed
Najnovija obavještenja

Raspored popravnih ispita ljetnji semestar 2019/20.
Opširnije: Raspored popravnih ispita ljetnji semestar 2019/20.

U prilogu se nalazi raspored popravnih ispita.

Raspored ispita za prvi ispitni rok ljetnjeg semestra 2019/20.
Opširnije: Raspored ispita za prvi ispitni rok ljetnjeg semestra 2019/20.

U prilogu se nalazi raspored ispita za prvi ispitni rok ljetnjeg semestra 2019/20.

Rasored predavanja za 5. sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20.
Opširnije: Rasored predavanja za 5. sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20.

U pirlogu se nalazi raspored predavanja za 5. sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20. Umjetnost

Rasored predavanja za 4. sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20.
Opširnije: Rasored predavanja za 4. sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20.

U pirlogu se nalazi raspored predavanja za 4. sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20. Umjetnost

Raspored predavanja za treću sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20. Umjetnost
Opširnije: Raspored predavanja za treću sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20. Umjetnost

U pirlogu se nalazi raspored predavanja za 3. sedmicu ljetnjeg semestra 2019/20. Umjetnost
Predmeti
Loading...
Opšti smjer
Likovni smjer
7. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FU7UM Umjetnost moderne 8 Da
Fond časova: 40

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU7APR Akademsko pisanje i retorika 8 Da
Fond časova: 40

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU7TUŽ Teorija umjetničkih žanrova 8 Da
Fond časova: 40

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU7IUCG Istorija umjetnosti Crne Gore 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU7MIT Muzika i tehnologija 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu

8. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FU4IiAuIMK Istraživanja i analize u integrisanim marketinškim komunikacijama 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU4PiPuO Principi i praksa u oglašavanju 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU4P Pedagogija 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU4MN Metodika nastave 6 Ne
Fond časova: 30

Nema dodatnih informacija o predmetu
EMFU8 Etnografija Mediterana 8 Da
Fond časova: 45

Nema dodatnih informacija o predmetu
FU8SPR Specijalistički rad 10 Da
Fond časova: 15

Nema dodatnih informacija o predmetu