Obavještenja

Specijalističke studije Fakulteta umjetnosti, specijalistički rad Jasmine Vujadinović

Nakon što je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o specijalističkim studijama Fakulteta umjetnosti, kandidatkinja Jasmina Vujadinović, broj indeksa 20/007s, predala je specijalistički rad na temu "Umjetnički uzori Metija Hilija - cut-up metod i nasljeđe Beat generacije". Rad je dostupan na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG-a.