Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU1UUUM
Uvod u umjetnost
FU1UUUM 8
40
Da
40
FU1IUA1
Istorija umjetnosti antike
FU1IUA1 6
30
Da
30
FU1TK1
Teorija književnosti
FU1TK1 6
30
Da
30
FU1SOCU
Sociologija umjetnosti
FU1SOCU 6
30
Da
30
FUOSI
Osnovi kreativnosti
FUOSI 4
20
Ne
20
FU1ENG
Engleski jezik
FU1ENG 4
20
Ne
20
NJEM01
Njemački jezik - 1 semestar
NJEM01 4
20
Ne
20
ARP01
Arapski jezik - 1 semestar
ARP01 4
20
Ne
20
FR01
Francuski jezik - 1. semestar
FR01 4
20
Ne
20
ESP01
Španski jezik - 1 semestar
ESP01 4
20
Ne
20
TUR01
Turski jezik - 1 semestar
TUR01 4
20
Ne
20
ITAL01
Italijanski jezik - I semestar
ITAL01 4
20
Ne
20
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU1MK
Moderna književnost
FU1MK 8
45
Da
45
FU2IM
Istorija muzike
FU2IM 6
30
Da
30
FU2VUNM2
Vizuelna umjetnost i novi mediji
FU2VUNM2 6
30
Da
30
FU1IUSV
Istorija umjetnosti srednjega vijeka
FU1IUSV 6
30
Da
30
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
15
Ne
15
ARP02
Arapski jezik - 2 semestar
ARP02 4
15
Ne
15
ESP02
Španski jezik - 2. semestar
ESP02 4
15
Ne
15
ENG02
Engleski jezik - 2 semestar
ENG02 4
15
Ne
15
TUR02
Turski jezik - 2. semestar
TUR02 4
15
Ne
15
KIN02
Kineski jezik - 2. semestar
KIN02 4
15
Ne
15
NJEM02
Njemački jezik - 2 semestar
NJEM02 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU2SK
Savremena književnost
FU2SK 8
45
Da
45
FU2IUR
Istorija umjetnosti renesanse
FU2IUR 6
30
Da
30
FU2TM
Teorija muzike
FU2TM 6
30
Da
30
FU2UF
Umjetnost fotografije
FU2UF 6
30
Da
30
FU1ENG
Engleski jezik
FU1ENG 4
15
Ne
15
ESP03
Španski jezik - 3 semestar
ESP03 4
15
Ne
15
NJEM03
Njemački jezik - 3 semestar
NJEM03 4
15
Ne
15
FU1MIK
Mit i književnost
FU1MIK 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FUSP2
Savremena poezija
FUSP2 4
15
Ne
15
FU2TAI
Teorija arhitekture I
FU2TAI 8
45
Da
45
FU2TF
Teorija filma
FU2TF 6
30
Da
30
FU4IU18V
Istorija umjetnosti 18. i 19. vijeka
FU4IU18V 6
30
Da
30
FU2VKE
Velike književne epohe
FU2VKE 6
30
Da
30
NJEM04
Njemački jezik - 4 semestar
NJEM04 4
15
Ne
15
ENG04
Engleski jezik - 4 semestar
ENG04 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU3TK
Teorije kulture
FU3TK 8
45
Da
45
FU3IMU
Istorija moderne umjetnosti
FU3IMU 6
30
Da
30
FU3IC
Istorija civilizacije
FU3IC 6
30
Da
30
FU3TAII
Teorija arhitekture II
FU3TAII 6
30
Da
30
R5FU3
Retorika
R5FU3 4
15
Ne
15
FU3MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost
FU3MOU 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU2STF
Savremena teorija filma
FU2STF 6
30
Da
30
FU3ISU
Istorija savremene umjetnosti
FU3ISU 6
30
Da
30
FU6CGR
Crnogorski roman
FU6CGR 4
15
Ne
15
FU3PP
Postdramsko pozorište
FU3PP 6
30
Da
30
FU3VUE
Velike umjetničke epohe
FU3VUE 8
45
Da
45
ARP06
Arapski jezik - 6. semestar
ARP06 4
15
Ne
15
ESP06
Španski jezik - 6. semestar
ESP06 4
15
Ne
15
KPUO
Kreativno pisanje u oglašavanju
KPUO 4
15
Ne
15
ENG06
Engleski jezik - 6 semestar
ENG06 4
15
Ne
15