Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU1UUUM
Uvod u umjetnost
FU1UUUM 8
40
Da
40
FU1IUA1
Istorija umjetnosti antike
FU1IUA1 6
30
Da
30
FU1SOCU
Sociologija umjetnosti
FU1SOCU 6
30
Da
30
FUOSI
Osnovi kreativnosti
FUOSI 4
30
Ne
30
SJ1
Strani jezik 1
SJ1 4
30
Ne
30
EIR
Ekonomija i razvoj
EIR 6
40
Da
40
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU2IM
Istorija muzike
FU2IM 6
30
Da
30
FU2VUNM2
Vizuelna umjetnost i novi mediji
FU2VUNM2 6
30
Da
30
FU1IUSV
Istorija umjetnosti srednjeg vijeka
FU1IUSV 6
30
Da
30
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
30
Ne
30
SJ2
Strani jezik 2
SJ2 4
30
Ne
30
APIDP
Akademsko pisanje i digitalna pismenost
APIDP 4
30
Da
30
KA
Kulturna antropologija
KA 4
30
Da
30
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU2IURB
Istorija umjetnosti renesanse i baroka
FU2IURB 8
40
Da
40
FU2UF
Umjetnost fotografije
FU2UF 6
30
Da
30
FU1MIK
Mit i književnost
FU1MIK 4
30
Ne
30
SJ3
Strani jezik 3
SJ3 4
30
Ne
30
KB1
Kulturna baština 1
KB1 6
30
Da
30
FU2SK
Savremena književnost
FU2SK 6
40
Da
40
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FUSP2
Savremena poezija
FUSP2 4
30
Ne
30
FU2TF
Teorija filma
FU2TF 6
30
Da
30
FU4IU18V
Istorija umjetnosti 18. i 19. vijeka
FU4IU18V 6
30
Da
30
FU2VKE
Velike književne epohe
FU2VKE 6
30
Da
30
SJ4
Strani jezik 4
SJ4 4
30
Ne
30
KB2
Kulturna baština 2
KB2 4
30
Da
30
P23
Preduzetništvo
P23 4
30
Da
30
FU2EK
Evolucija kulture
FU2EK 4
Ne
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU3TK
Teorije kulture
FU3TK 8
45
Da
45
FU3IMU
Istorija moderne umjetnosti
FU3IMU 6
35
Da
35
FU3IC
Istorija civilizacije
FU3IC 6
35
Da
35
FU3MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost (modul: Menadžment u kulturi)
FU3MOU 4
30
Ne
30
SJ5
Strani jezik 5
SJ5 4
30
Ne
30
RET
Retorika
RET 6
35
Da
35
TA(MNI)
Teorija arhitekture (Modul: Naučno istraživački)
TA(MNI) 4
30
Ne
30
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU2STF
Savremena teorija filma
FU2STF 4
30
Da
30
FU3ISU
Istorija savremene umjetnosti
FU3ISU 6
35
Da
35
FU6CGR
Crnogorski roman (modul: Naučno-istraživački)
FU6CGR 4
30
Ne
30
FU3PP
Postdramsko pozorište
FU3PP 6
35
Da
35
FU3VUE
Velike umjetničke epohe
FU3VUE 6
45
Da
45
KPUO
Kreativno pisanje u oglašavanju (modul: Menadžment u kulturi)
KPUO 4
30
Ne
30
SJ6
Strani jezik 6
SJ6 4
30
Ne
30
KI
Kreativne industrije
KI 4
30
Da
30