Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU1UUUM
Uvod u umjetnost
FU1UUUM 8
40
Da
40
FU1IUA1
Istorija umjetnosti antike
FU1IUA1 6
30
Da
30
FU1TK1
Teorija književnosti
FU1TK1 6
30
Da
30
FU1SOCU
Sociologija umjetnosti
FU1SOCU 6
30
Da
30
FUOSI
Osnovi kreativnosti
FUOSI 4
30
Ne
30
NIM1
Naučno-istraživački modul 1
NIM1 2
Ne
SJ1
Strani jezik 1
SJ1 4
30
Ne
30
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU1MK
Moderna književnost
FU1MK 8
45
Da
45
FU2IM
Istorija muzike
FU2IM 6
30
Da
30
FU2VUNM2
Vizuelna umjetnost i novi mediji
FU2VUNM2 6
30
Da
30
FU1IUSV
Istorija umjetnosti srednjeg vijeka
FU1IUSV 6
30
Da
30
KP02
Uvod u kreativno pisanje
KP02 4
30
Ne
30
NIM 2
Naučno-istraživački modul 2
NIM 2 2
Ne
SJ2
Strani jezik 2
SJ2 4
30
Ne
30
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU2SK
Savremena književnost
FU2SK 8
45
Da
45
FU2IURB
Istorija umjetnosti renesanse i baroka
FU2IURB 6
30
Da
30
FU2TM
Teorija muzike
FU2TM 6
30
Da
30
FU2UF
Umjetnost fotografije
FU2UF 6
30
Da
30
FU1MIK
Mit i književnost
FU1MIK 4
30
Ne
30
NIM 3
Naučno-istraživački modul 3
NIM 3 2
Ne
SJ3
Strani jezik 3
SJ3 4
30
Ne
30
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FUSP2
Savremena poezija
FUSP2 4
15
Ne
15
FU2TAI
Teorija arhitekture I
FU2TAI 8
45
Da
45
FU2TF
Teorija filma
FU2TF 6
30
Da
30
FU4IU18V
Istorija umjetnosti 18. i 19. vijeka
FU4IU18V 6
30
Da
30
FU2VKE
Velike književne epohe
FU2VKE 6
30
Da
30
NIM 4
Naučno-istraživački modul 4
NIM 4 2
Ne
SJ4
Strani jezik 4
SJ4 4
30
Ne
30
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU3TK
Teorije kulture
FU3TK 8
45
Da
45
FU3IMU
Istorija moderne umjetnosti
FU3IMU 6
30
Da
30
FU3IC
Istorija civilizacije
FU3IC 6
30
Da
30
FU3TAII
Teorija arhitekture II
FU3TAII 6
30
Da
30
R5FU3
Retorika (modul: Naučno-istraživački)
R5FU3 4
30
Ne
30
FU3MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost (modul: Menadžment u kulturi)
FU3MOU 4
30
Ne
30
NIM 5
Naučno-istraživački modul 5
NIM 5 2
Ne
SJ5
Strani jezik 5
SJ5 4
30
Ne
30
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU2STF
Savremena teorija filma
FU2STF 6
30
Da
30
FU3ISU
Istorija savremene umjetnosti
FU3ISU 6
30
Da
30
FU6CGR
Crnogorski roman (modul: Naučno-istraživački)
FU6CGR 4
30
Ne
30
FU3PP
Postdramsko pozorište
FU3PP 6
30
Da
30
FU3VUE
Velike umjetničke epohe
FU3VUE 8
45
Da
45
KPUO
Kreativno pisanje u oglašavanju (modul: Menadžment u kulturi)
KPUO 4
30
Ne
30
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
SJ6
Strani jezik 6
SJ6 4
30
Ne
30