Predmeti

FU2IURB
Istorija umjetnosti renesanse i baroka

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 40
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje sa ključnim fenomenima, konceptima, predstavnicima i izrazima evropske vizuelne kulture tokom 15, 16. i 17. vijeka, kao i razumijevanje osnovnih vrijednosti renesansne i barokne kulture, te njihovog uticaja na savremeni svijet.

Angažovani predavači: