Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Saša Brajović

Prof. dr Saša Brajović redovna je profesorica na Odjeljenju za Istoriju umjetnosti Filozofskog fakultetu u Beogradu i Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica u Pogorici, na kojima je angažovana na predmetima iz oblasti evropske umjetnosti novog vijeka (od epohe renesanse do početka 20. vijeka). Osim istaknutih fakulteta član je i akademskih odbora Centra za vizuelnu kulturu Balkana i Centra za studije jevrejske umjetnosti i kulture Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Težišta njenog naučnog interesovanja jesu mediteranske studije, vizuelna kultura jugoistočne Evrope, a posebno Crne Gore, koju analizira iz perspektive transkulturnih razmjena, recepcije i interpretacije evropske umjetničke tradicije.

Nakon diplomiranja 1989. godine, odbranila je i svoju magistarsku tezu 1996, te svoju doktorsku tezu 2004. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom svog dosadašnjeg naučnog rada, osim objavljene stručne literature, učestvovala je i na velikom broju istraživačkih projekata, kao i međunarodnih konferencija među kojima se ističu: Ikonoklazam i ikonofilija - jedanaesta međunarodna konferencija ikonografskih studija, organizovana od strane Centra za ikonografske studije, Fakulteta humanističkih i društvenih nauka Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik i Sveučilišta u Zagrebu, 2017. godine; Marijanska ikonografija na istoku i zapadu organizovana od strane Centra za ikonografske studije, Fakulteta humanističkih i društvenih nauka Sveučilišta u Rijeci, Teološkog fakulteta u Rijeci i Sveučilišta u Zagrebu, 2016. godine; Visual culture of the Balkans: State of research and further directions organizovana od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2014. godine; Radici adriatiche. Le fondamete storico-culturali di un unità incancellabile organizovana od strane Istorijskog instituta Crne Gore i Associazione Culturale Identità Europea, u Kotoru, 2012. godine; Dani Cvita Fisković III organizovana od strane Instituta za povijest umjetnosti i odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u oktobru 2007. godine; i dr.

 

Bibliografija:

 

 1. S. Brajović, T. Koprivica, Vizuelna kultura mediteranske Crne Gore od 15. do 20. vijeka (Visual culture of mediterranean Montenegro from the 15th to the 20th century), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Odjeljenje humanističkih nauka, knj. 29, Podgorica, 2021, ed. Niko Martinović. ISBN 978-86-7215-501-3;

https://www.researchgate.net/publication/358666884_Vizuelna_kultura_mediteranske_Crne_Gore_od_15_do_20_vijeka

 1. N. Martinović, et al., Leksikon likovne umjetnosti Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021. ISBN 978-86-7215-513-6; ISBN 978-86-7215-514-3; https://bp.etf.ac.me/leks/web/llucg0.php (web izdanje)
 2. S. Brajović, „Poljubac Perasta Josipa Lalića (Il bacio di Perasto by Josip Lalić)“, Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, LXIV, 1 (2021), 65-76. DOI: 10.17685/Peristil.64.5;

https://hrcak.srce.hr/file/397904

 1. S. Brajović, „Knjaz Danilo I Petrović Njegoš: Kultura sjećanja“, Matica: Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, XX, 78 (2019), 129-156. ISSN 1450-9059; https://www.maticacrnogorska.me/files/78/10%20sasa%20brajovic.pdf
 2. Саша М. Брајовић, И. Борозан, „Сликарство немачког симболизма и његови одјеци у култури Краљевинe Србије“, Зборник Матице српске за ликовне уметности, 47 (2019), 328-331. ISSN 0352-6844;

https://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSLU_47.pdf

 1. S, Brajović, M. Ulčar, „One Body, Many Torsos: Depicting the Tormented Body of Christ in Early Modern Bay of Kotor“, IKON, XII, 1 (2019), 97-106.

DOI:10.1484/J.IKON.4.2019014 

 1. S. Brajović, „Anton Karinger, Pogrebna povorka crnogorskog knjaza Danila (Anton Karinger, Funeral Procession of Prince Danilo of Montenegro)“, Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, LXI, 1 (2018), 161-174. DOI:10.17685/Peristil.61.10;

https://www.researchgate.net/publication/332923389_Anton_Karinger_Pogrebna_povorka_crnogorskog_knjaza_Danila

 1. S. Brajović, „Tri portreta Knjaza Danila I Petrovića Njegoša: Nacionalni vladar, vojskovođa i zakonodavac“, Montenegrin Journal for Social Sciences, II, 2 (2018), 123-145. ISSN 2536-5592; http://www.mjss.ac.me/images/files/v2issue2/02%20MNE%20BRAJOVIC%20FULL%20TEXT.pdf
 2. S. Brajović, „Silver Covers, Iron Grids and Sensory Experience. Simultaneousness of Iconoclastic and Iconophilic Nature of Veneration in the Early Modern Bay of Kotor“, IKON, XI, 1 (2018), 83-92. DOI:10.1484/J.IKON.4.2018009;

https://www.academia.edu/37692004/Silver_Covers_Iron_Grids_and_Sensory_Experience_Simultaneousness_of_Iconoclastic_and_Iconophilic_Nature_of_Veneration_in_the_Early_Modern_Bay_of_Kotor_Sa%C5%A1a_Brajovi%C4%87_Milena_Ul%C4%8Dar

 1. S. Brajović, „Re-prezentacije Crnogoraca Teodora Valerioa“, Историјски записи, XC, 1-2 (2017), 69-82. https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/01/Sasa-Brajovic-Re-prezentacije-Crnogoraca-Teodora-Valerioa.pdf
 2. S. Brajović, M. Ulčar, „Legends, Images and Miracles of the Virgin Mary in the Bay of Kotor in Early Modern Times“, IKON, 10 (2017): Marian Iconography East and West, Rijeka, 2017, 148-159. DOI:10.1484/J.IKON.4.2017013
 3. S. Brajović, Njegoševo veliko putovanje. Meditacije o vizuelnoj kulturi Italije (Njegoš’ Grand Tour: Meditation on visual culture of Italy), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Insitut za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“, knj. 9, Podgorica, 2015, reviewers: D. K. Vukčević, Đ. Borozan; and Mediterran Publishing, Biblioteka Arhetip, Novi Sad, 2017, ed. Dušan Marinković. ISBN: 978-86-7215-364-4;

https://www.researchgate.net/publication/299595639_NJEGOSEVO_VELIKO_PUTOVANJE_MEDITACIJE_O_VIZUELNOJ_KULTURI_ITALIJE_Njegos's_great_journey_Meditations_on_visual_culture_of_Italy

 1. S. Brajović, „Portreti Petra II Petrovića Njegoša Anastasa Jovanovića (Petar II Petrović Njegoš portraits by Anastas Jovanović)“ and „Portreti Danila I Petrovića Njegoša Anastasa Jovanovića (Danilo I Petrović Njegoš portraits by Anastas Jovanović)“, in: Identitet i mediji. Umetnost Anasasa Jovanovića i njegovo doba (Identities and Media. The art of Anastas Jovanović and his era), Eds. I. Borozan, D. Vanušić, Muzej grada Beograda, Matica srpska, Beograd, Novi Sad, 2017, 141-159 and 161-182. ISBN: 978-86-6433-014-5
 2. S. Brajović, „Venecijanski identitet kulture i vizuelne kulture Boke Kotorske 1420-1797.“, Историјски записи, LXXXIX, 3-4 (2016), 277-286.

https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/01/S-Brajovic-Venecijanski-identitet-kulture.pdf

 1. Саша М. Брајовић, И. Борозан, „Репрезентација моћи у малом формату: коњаничка скулптура Луја XIV из Државне уметничке колекције дворског комплекса у Београду“, Зборник матице српске за ликовне уметности, 44 (2016), 85-97. ISSN 0352-6844;

https://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSLU_44_1.pdf

 1. S. Brajović Ed., Beyond the Adriatic Sea: A Plurality of Identities and Floating Boarders in Visual Culture, collection of papers, Mediteran Publishing, Biblioteka Brodel, knj. 20, Novi Sad, 2015; reviewers: N. Makuljević, A. Jakir („An Introduction“, pp. 9-18; „Marian Piety as Devotional and Integrative System in the Bay of Kotor in the Early Modern Period“, pp 126-150). ISBN - 978-86-6391-025-6;

https://www.researchgate.net/publication/299595824_Beyond_Adriatic_Sea_A_Plurality_of_Identities_and_Floating_Boarders_in_Visual_Culture_-_Collection_of_papers

 1. S. Brajović, J. Erdeljan, „Praying with the Senses. Examples of Icon Devotion and the Sensory Experience in Medieval and Early Modern Balkans“, ZOGRAF 39 (2015), 57-63. DOI:10.2298/ZOG1539057B; https://www.researchgate.net/publication/299525194_Praying_with_the_senses_Examples_of_icon_devotion_and_the_sensory_experience_in_medieval_and_early_modern_Balkans
 2. S. Brajović, „Tridentski koncil i marijanska pobožnost“(Council of Trent and Marian piety), and „Boka Kotorska, Venecija i Bogorodica“ (Bay of Kotor, Venice and Virgin Mary), in: Barok Crne Gore. Antologija, Ed. G. Čelebić, Vol. I and III, Biblioteka Istorija i civilizacija, Podgorica, Ministarstvo kulture Crne Gore, CID, Cetinje, Narodni muzej CrneGore, 2015, 719-725 and 339-417. ISBN: 978-86-495-0471-4
 3. S. Brajović, „Njegoš, Bajron i bajronizacija Italije“ (Njegoš, Byron and the Byronised Italy), Историјски записи, LXXXVIII, 1-2 (2015), 47-59.

https://www.researchgate.net/publication/309808338_Njegos_Bajron_i_bajronizacija_Italije_Njegos_Byron_and_the_Byronised_Italy_Istorijski_zapisi_LXXXVIII_2015

 1. S. Brajović, „Identitet i prezentacija Bokelja u barokno doba“ (Identity and presentation ofinhabitans of the Bay of Kotor in the Baroque era), O identitetu, Ed. D. K. Vukčević, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015, 357-371. ISBN: 978-86-7215-355-2; https://canupub.me/knjiga/o-identitetu/
 2. С. Брајовић, „Његош у времену техничких достигнућа и велике светске изложбе“, Историјски записи, LXXXVII, 3-4 (2014), 141-160.

https://www.researchgate.net/publication/309808241_Njegos_u_vremenu_tehnickih_dostignuca_i_Velike_svetske_izlozbe_Njegos_in_the_epoch_of_technical_achievements_and_the_Great_Word_Exhibition_Istorijski_zapisi_LXXXVII_2014

 1. С. Брајовић, „Турнијеов ’Концерт’ у Народном музеју у Београду (Tournier’s Concert in the National Museum in Belgrade)“, Зборник Народног музеја, Београд, XXI, 2 (2014), 105-135.

https://www.researchgate.net/profile/Sasa-Brajovic/publication/299595573_Turnijeov_koncert_u_Narodnom_muzeju_u_Beogradu_Tournier%27s_Concert_in_the_National_Museum_in_Belgrade/links/5701ae6b08aea6b7746a7fa0/Turnijeov-koncert-u-Narodnom-muzeju-u-Beogradu-Tourniers-Concert-in-the-National-Museum-in-Belgrade.pdf 

 1. S. Brajović, „Blažena Ozana Kotorska. Konture identiteta” (Blessed Osanna of Cattaro: Identity Outline), in: Lingua Montenegrina (The Magazine of linguistic, literary and culturalissues) VI/2, Podgorica 2013, 221-238.

http://moodle4.f.bg.ac.rs/file.php/405/Blazena_Ozana_Kotorska._Konture_identite.pdf

 1. S. Brajović, „Raffaello nel Rinascimento e nella cultura Europea dell’epoca moderna“, in: Хуманизам и ренесанса у централним Апенинима. Паралеле (Umanesimo e Rinascimento nelll’Appennino Centrale, Parallelli; Humanism and Renaissance in Central Apennines. Parallels), eds. T. Palkovljević, I. Tasias, D. Korolija Crkvenjakov, Галерија Матице српске, SIL Appennino Centrale, Нови Сад, 2013, 96-117. ISBN: 978-86-83603-59-6;

https://www.academia.edu/9818340/Raffaello_nella_cultura_europea_dell_epoca_moderna_Raphael_in_modern_European_culture_Umanesimo_e_Rinascimento_nelll_Appennino_Centrale_Parallelli_Humanism_and_Renaissance_in_Central_Apennines_Parallels_Galerija_Matice_srpske_SIL_Appennino_Centrale_Novi_Sad_2013

 1. S. Brajović, „Slike evropske umetnosti u Memorijalu Pavla Beljanskog“ (European Art Paintings in the Pavle Beljanski Memorial), in: Memorijal Pavla Beljanskog, Ed. J. Jovanov, Spomen-zbrika Pavla Beljanskog, Novi Sad, 2013, 13-79. https://beljanskimuseum.rs/wp-content/uploads/2020/06/12-Memorijal-Pavla-Beljanskog-2013.pdf
 2. S. Brajović, „Between the Ottoman Empire and the Venetian Republic – The Bay of Kotor and the Montenegrin coast in the early modern and modern times“, El Prezente. Studies in Sephardic Culture, vol. 7, Menorah. Collection of Papers, Vol. 3, Eds. E. Papo, N. Makuljević, Moshe David Gaon Center for Landino Culture at Ben-Gurion University ofthe Negev, Faculty of Philosophy University of Belgrade, 2013, 225-232.

https://www.academia.edu/9818301/Between_the_Ottoman_Empire_and_the_Venetian_Republic_The_Bay_of_Kotor_and_the_Montenegrin_Coast_in_Early_Modern_and_Modern_Times_El_Prezente_Menorah_2013

 1. С. Брајовић, „Презентација и самопрезентација Јевреја у раној модерној европској историји (Presentation and Self-Presentation of Jews in Early Modern European History)“, Наслеђе. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Х/25, ФИЛУМ (2013), 91-100. ISSN: 1820-1768;

https://reff.f.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1677/1674.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 1. S. Brajović, T. Bošnjak, Imaginary Gardens of Hubert Robert, National Museum Belgrade, Belgrade, 2012, reviewers: I. Subotić, M. Timotijević, (С. Брајовић, Т. Бошњак, Имагинарни вртови Ибера Робера, Народни музеј Београд, Београд, 2012). ISBN 978-86-7269-129-0;

https://www.researchgate.net/publication/299595655_Imaginary_gardens_of_Hubert_Robert_Imaginarni_vrtovi_Ibera_Robera

 1. S. Brajović, „Renesansni portret i topos životnosti“ (Renaissance Portrait and lifelikeness topoi), SYMMEIKTA, ed. I. Stevović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd, 2012, 381-395.
 2. С. Брајовић, „Јеврејски идентитет у раној модерној европској историји (Jewish Identity in the Early Modern European History)“, Nasleđe. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 20/VIII, ФИЛУМ (2011), 167-181.

https://www.academia.edu/9831069/Jevrejski_identitet_u_ranoj_modernoj_evropskoj_istoriji_Jewish_Identity_in_Early_Modern_European_History_Nasledje_20_2011_

 1. S. Brajović, „Andrija Zmajević, barski nadbiskup i pokrovitelj umetnosti (Andrija Zmajević, TheArchbishop of Bar and Patron of the Art)“, in: Umjetnost i poručitelji (Art and Patrons), ed. J. Gudelj, Institut za povijest umjetnosti i Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Institute for Art History and Department of Art History,Faculty of Philosophy), Zagreb, 2010, 127-148.
 2. С. Брајовић, Ренесансно сопство и портрет (Renaissance Self and Portrait) Филозофски факултет у Београду, Београд 2009, reviewers: M. Timotijević, I. Draškić Vićanović. https://www.academia.edu/9818393/RENESANSNO_SOPSTVO_I_PORTRET_Renaissance_Self_and_Portrait_Filozofski_fakultet_u_Beogradu_2009
 3. S. Brajović, U Bogorodičinom vrtu. Bogorodica i Boka Kotorska – barokna pobožnost zapadnog hrišćanstva (In Mary's Garden. The Blessed Virgin and Boka Kotorska – Baroque Piety of Western Christianity), Plato, Faculty of Philosophy, Beograd, 2006, reviewers: M. Timotijević, S. Majić).

https://www.academia.edu/9828045/U_Bogorodi%C4%8Dinom_vrtu_Bogorodica_i_Boka_Kotorska_barokna_pobo%C5%BEnost_zapadnog_hri%C5%A1%C4%87anstva_In_Marys_Garden_The_Blessed_Virgin_and_Boka_Kotorska_Baroque_Piety_of_Western_Christianity_Beograd_Plato_and_Filozofski_fakultet_Univerziteta_u_Beogradu_2006

 1. S. Brajović, Gospa od Škrpjela – marijanski ciklus slika (Our Lady of the Reef - mariological cycle of painting), Gospa od Škrpjela, Perast, 2000 (reviewers: M. Timotijević, B. Sbutega).

 

dr Saša Brajović