Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Saša Brajović

Dr Saša Brajović, redovna profesorica na Odeljenju za istoriju umetnosi Filozofskog fakulteta u Beogradu i Umjetničkom fakultetu Univerziteta Donja Gorica u Podgorici, predaje evropsku umjetnost novog vijeka – od epohe renesanse do početka 20. stoljeća. Težište njenog naučnog interesovanja su mediteranske studije, vizuelna kultura Jugoistočne Evrope i, posebno, Crne Gore, koju posmatra iz perspektive transkulturalnih razmjena, recepcije i interpretacije evropske umjetnosti. Napisala je knjige: Gospa od Škrpjela – marijanski ciklus slika (2000), U Bogorodičinom vrtu. Bogorodica i Boka Kotorska – barokna pobožnost zapadnog hrišćanstva (2006), Renesansno sopstvo i portret (2009), Imaginarni vrtovi Ibera Robera (2012), Njegoševo veliko putovanje. Meditacije o vizuelnoj kulturi Italije (2015), Portreti knjaza Danila I Petrovića Njegoša (2019), Lujo Davičo. Fragmenti života (2019). Urednica je međunarodnog zbornika radova Beyond the Adriatic Sea: A Plurality of Identities and Floating Boarders in Visual Culture (2015) i autorica studija objavljenih u uglednim naučnim časopisima.

dr Saša Brajović