Predavači

Asistent
mr Maša Vlaović

Rođena 1985. godine u Mostaru.

2008. diplomirala na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu Crne Gore, smjer Međunarodna ekonomija

2014. završila osnovne studije na Fakultetu umjetnosti, Teorija i istorija umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica

2015. magistrirala na Fakultetu umjetnosti, smjer teorija i istorija savremene umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica

Dobnica je nagrade Glavnog grada ,,19 Decembar”, nagrade i stipendije “CANU” za izuzetan uspjeh tokom studiranja i nagrade Fakulteta umjetnosti za najboljeg studenta. Trenutno je na doktorskim studijama. Na Fakultetu umjetnosti angažovana je na predmetima: Istorija umjetnosti baroka i rokokoa, Istorija umjetnosti 18.vijeka i Vizuelna umjetnost i novi mediji.

Objavljuje autorske tekstove, organizovala je više samostalnih izložbi i razgovora sa umjetnicima.

Zaposlena je kao kustoskinja u galeriji Art, Muzeji i galerije Podgorice.

mr Maša Vlaović