Predmeti

SJ3
Strani jezik 3

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Strani jezici: CFL

Angažovani predavači: