Predmeti

FU1MIK
Mit i književnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: