Predmeti

TA(MNI)
Teorija arhitekture (Modul: Naučno istraživački)

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

.

Angažovani predavači: