Predmeti

FUSP2
Savremena poezija

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Predmet Savremena poezija bavi se izučavanjem najvažnijih savremenih poetskih stvaralaca, kritičkom analizom njihovih djela, umjetničkih karakteristikama i međusobnim uticajima. Savremena poezija sagledava se iz različitih perspektiva i teorijskih diskursa.

Angažovani predavači: