Predmeti

APIDP
Akademsko pisanje i digitalna pismenost

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

.

Angažovani predavači: