Predmeti

RET
Retorika

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 35
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: