Predmeti

FU2UF
Umjetnost fotografije

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Predmetom se nastoje unaprijediti opšta i teorijska znanja o kompleknosj strukturi vizuelne medijske poruke i vještini čitanja savremene fotografske slike, te pružiti uvod u ključne debate o prirodi fotografije, ukazati na izvore i različite aspekte fotografske prakse. Razvija se sposobnost interdisciplinarnog pristupa istraživanju analognih primjera i razvijanja znanja o konceptualnim pitanjima koji se odnose na fotografiju. Fokus se stavlja i na sticanje znanja o specifičnostima fotografije kao medija kreativnog izraza, usporednu analizu i kontekstualizaciju fotografije u odnosu na istoriju  umjetnosti i vizuelne kulture.

Angažovani predavači: