Predmeti

FU2EK
Evolucija kulture

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

.

Angažovani predavači: