Predmeti

KB1
Kulturna baština 1

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

.

Angažovani predavači: