Predmeti

FU2STF
Savremena teorija filma

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje sa različitim teorijama filma, filmskog aparata, pogleda, vizuelne reprezentacije i ideologije; sa ciljem stvaranja multidisciplinarne teorijske osnove za semiotičku kritičku analizu filmskog teksta.

Angažovani predavači: