Predmeti

KB2
Kulturna baština 2

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

.

Angažovani predavači: