Predmeti

SJ2
Strani jezik 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Strani jezici: CFL

Angažovani predavači: