Predmeti

FU2SK
Savremena književnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 40
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je osposobljavanje studenata za teorijsko-interpretativno situiranje, odnosno svestrano razumijevanje raznolikih savremenih književnih/umjetničkih tendencija i aktuelnih umjetničkih praksi. 

Angažovani predavači: