Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Milivoj Solar

Dr Milivoj Solar, prof. emeritus, rođen je 8. travnja 1936. u Koprivnici, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je filozofiju i jugoslavistiku, a doktorirao je 1964. disertacijom o Franu Galoviću. Od 1963. radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao asistent, docent i izvanredni profesor, a od 1976. redoviti je profesor na Katedri za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti u Odsjeku za komparativnu književnost. Predavao je kao gost i na drugim sveučilištima.
Krajem osamdesetih (1987-1990) bio je republički ministar prosvjete i kulture.

Objavio je brojne radove u znanstvenim književnim i stručnim časopisima, a za rasprave iz književne teorije dobio je Nagradu grada Zagreba 1972. godine te nagrade Božidar Adžija 1975. i Vladimir Nazor 1977.

O njegovim radovima objavljeno je stotinjak prikaza i osvrta u knjigama te domaćim i stranim časopisima i novinama.


Knjige:

Pitanja poetike, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
Ideja i priča, Liber, Zagreb, 1974, 1980.
Književna kritika i filozofija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1976.
Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1976.; dvadeseto izdanje 2005.
Uvod u filozofiju književnosti, Teka, Zagreb, 1978.
Smrt Sancha Panze, MH, Zagreb, 1981.
Suvremena svjetska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1982, 1990, 1997.
Mit o avangardi i mit o dekadenciji, Nolit, Beograd, 1985.
Eseji o fragmentima, Prosveta, Beograd, 1985.
Filozofija književnosti, Liber, Zagreb, 1985.
Roman i mit, August Cesarec, Zagreb, 1988.
Teorija proze, SNL, Zagreb, 1989.
Laka i teška književnost, MH, Zagreb, 1995.
Vježbe tumačenja. Interpretacije lirskih pjesama, MH, Zagreb, 1997.
Edipova braća i sinovi, Naprijed, Zagreb, 1998.
Granice znanosti o književnosti, Zagreb : Naklada Pavičić, 2000.
Povijest svjetske književnosti: kratki pregled, Zagreb : Golden marketing, 2003.
Predavanja o lošem ukusu: obrana estetičkog uma, Zagreb: Politička kultura, 2004.
Ideja i priča (Izabrana djela 1), Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2004.
Uvod u filozofiju književnosti (Izabrana djela 2), Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2004.
Retorika postmoderne, Zagreb: MH, 2005
Vježbe tumačenja, 2. prošireno izdanje, Zagreb: Matica hrvatska, 2005.
Laka i teška književnost, 2. izdanje, Zagreb: Matica hrvatska, 2005.
Smrt Sancha Panze, ( Izabrana djela 3), Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2006.
Rječnik književnoga nazivlja, Zagreb: Golden marketing - tehnička knjiga, 2006.

dr Milivoj Solar