Obavještenja

Avgustovski rok - Prijava ispita 2020/2021. godine

Obavještavaju se studenti da će prijava ispita za vanredni avgustovski rok biti organizovana od 21. do 28. jula 2021. godine.

Avgustovski rok će biti organizovan od 30.08. do 03.09.2021. godine.

Raspored ispita će biti objavljen nakon završetka prijave.
Studenti ispite prijavljuju popunjavanjem formulara u prilogu.

Formular se dostavlja slanjem formulara na mejl adresu fu@udg.edu.me isključivo od 21. do 28. jula 2021. godine do 23.59h. Uz prijavni formular, studenti dostavljaju dokaz o uplati. Polaganje ispita u avgustovskom roku se plaća 12.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanredni avgustovski rok 2020/2021. godine".

Student može prijaviti bilo koji ispit koji je prijavio i slušao tokom 2020/2021. godine. Ne postoji ograničenje broja predmeta koje student može prijaviti za avgustovski rok.
Prijavljivanje ispita koje student nije slušao tokom 2020/2021. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Studenti nemaju mogućnost naknadne promjene prijavljenih predmeta