Obavještenja

NAJAVA KONKURSA ZA UPIS NA DVOGODIŠNJE AKADEMSKE MASTER STUDIJE

Objavještavamo studente da će 1. septembra 2021. godine biti raspisan konkurs za upis studenata na dvogodišnje akademske master studije Fakulteta umjetnosti.

Studijski program Teorija moderne i savremene umjetnosti, sa sljedećim modulima:

             - Nastavnički smjer
             - Naučno-istraživački smjer
             - Menadžment u kulturi

 

Dvogodišnje master studije mogu upisati studenti koji su završili osnovne studije (180 ECTS). Za studente koji su već završili IV godinu, odnosno imaju 240 ECTS, biće vršena ekvivalencija.

Sve potrebne informacije o nastavnim planovima i predavačima, uslovima upisa i studiranja, školarini i stipendijama, svi zainteresovani studenti mogu dobiti putem mejla fu@udg.edu.me.

Dokumenta koja će biti potrebna za upis su: uvjerenje/diploma o prethodno završenim studijama (za studente kojima se vrši ekvivalencija IV specijalističke godine i povrda o položenim ispitima sa silabusima sa specijalističkih studija), kopija lične karte i dvije fotografije. Prijavljivanje kandidata će biti vršeno od 1. septembra do 15. oktobra 2021. godine, radnim danima od 10h do 14h, u Dekanatu Fakulteta umjetnosti.