Obavještenja

Apsolventski Rok - Obavještenje

Obavještavaju se studenti da Fakultet umjetnosti organizuje apsolventski rok za ispite iz studijske 2020/2021. godine.

Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita, a koje su odslušali u prethodnoj studijskoj godini. Prijavljivanje ispita koje student nije slušao i prijavio tokom 2020/2021. godine, povlači disciplinsku odgovornost.

Prijave vršiti na e-mail adresu: fu@udg.edu.me, najkasnije do 22. septembra 2021. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži: (I) ime, prezime i broj indeksa, (II) tačan naziv predmeta koji se prijavljuje, (III) skeniranu uplatnicu.

Nadoknada za ispit u apsolventskom roku, shodno odluci Uprave, utvrđena je prema shemi: vrijednost ECTS kredita pomnožena sa 25 eura.