Obavještenja

Specijalističke studije Fakulteta umjetnosti, specijalistički rad Marije Saičić

Nakon što je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o specijalističkim studijama Fakulteta umjetnosti, kandidatkinja Marija Saičić, broj indeksa 17/003s, predala je specijalistički rad na temu "Fragmentarni pristupi savremenoj umjetnosti – crnogorska likovna scena 21. vijeka". Rad je dostupan na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG-a.