Obavještenja

Konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr Veljko Radović”

Fakultet umjetnosti objavljuje konkurs za studentsku nagradu „Prof. dr Veljko Radović".
Pravo konkurisanja imaju studenti osnovnih studija Fakulteta koji redovno pohađaju aktuelnu studijsku godinu, a koji prethodno nijesu dobijali ovu nagradu. Predmet konkursa je esej iz oblasti umjetnosti i kulture formata od 5 do 10 stranica (font 12, Times New Roman, prored 1,5).
Studenti su dužni da uz rad dostave i potvrdu o redovnom studiranju. Krajnji rok za slanje eseja je 13.12.2021.

Komisija koju je imenovao Dekan će odabrati najbolji od pristiglih eseja, a rezultati će biti objavljeni na sajtu Fakulteta.

Radove slati na adresu: fu@udg.edu.me