Obavještenja

Osnovne studije
Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija Fakulteta umjetnosti - treći upisni rok (studijska 2022/23).

Objavljen je Konkurs za upis studenata i studentkinja na prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2022/23. godinu. Upis će biti održan 02 i 05. septembra.

Dokumentacija za upis na prvu godinu studija može se podnijeti na dva načina: fizičkim dolaskom u zgradu UDG i elektronskim putem.

U tekstu Konkursa, koji se nalazi u prilogu, možete pronaći detaljne informacije o ovom upisnom roku.