Obavještenja

Osnovne studije
Info dan postdiplomskih studija

Zadovoljstvo nam je da sve zainteresovane studente za upis na postdiplomske master studije Fakulteta umjetnosti pozovemo na Info dan koji će se održati u srijedu, 14. septembra, sa početkom u 11.00h, u amfiteatru A1.

Prema planiranoj agendi, prezentacija studijskih programa Fakulteta umjetnosti održaće se s početkom u 12.30h.

Potencijalni kandidati, koji budu prisustvovali Info danu, moći će se detaljnije upoznati sa nastavnim planovima i programima pojedinačnih studijskih programa, predavačima i načinom rada, te uslovima studiranja na postdiplomskim master studijama.