Obavještenja

Osnovne studije
Orijentaciona nastava za novoupisane studente osnovnih studija

Orijentaciona nastava za novoupisanu generaciju studentkinja i studenata osnovnih studija, kao što je ranije i najavljeno, održaće se ove sedmice, u četvrtak i petak, 15 i 16. septembra.

Studentkinje i studenti su, po fakultetskim jedinicama Univerziteta, podijeljeni u tri odvojene grupe.

U priloženom fajlu nalazi se agenda orijentacione nastave za grupu fakulteta kojoj pripada i Fakultet umjetnosti. Napominjemo sve brucoše da pažljivo slijede agendu i, po mogućnosti, prisustvuju svim planiranim aktivnostima. Studentkinje i studenti u obavezi su da na orijentacionu nastavu donesu svesku A4 formata i olovku. Studentkinje i studenti koji ne budu imali svesku i olovku neće biti u mogućnosti da prisustvuju predavanjima.