Obavještenja

Osnovne studije
Apsolventski rok - obavještenje

Obavještavaju se studenti da je odlukom Naučno-nastavnog vijeća utvrđena organizacija apsolventskog roka.

Pravo prijave ispita u istaknutom roku imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, ostala nepoložena dva ispita.

Svi zainteresovani kandidati prijave ispita mogu vršiti putem e-mail adrese Fakulteta: fu@udg.edu.me, najkasnije do 25. septembra 2022. godine, do 23:59h. Prijave poslate nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Sve pristigle prijave trebaju da sadrže sljedeće podatke: (i) ime, prezime i broj indeksa studentkinje ili studenta; (ii) tačan naziv predmeta koji se prijavljuje; (iii) skeniranu uplatnicu.

Nadoknada za ispit u apsolventskom roku, shodno odluci Uprave Fakulteta, utvrđena je prema shemi: zbir ECTS kredita pomnožen sa 25 eura.

Ispiti u apsolventskom roku biće održani u periodu od 28 do 30 septembra, u terminima koji će biti posebno naznačeni.